... Detalles que non se ven, pero que fan a vida máis confortable. O ruído e a contaminación acústica están tan presentes nas nosas vidas que a miúdo, pásannos desapercibidos. No día a día non tomamos conciencia deles, pero sufrimos unha incómoda sobreexposición acústica.

 

O ruído dificulta a comunicación, impide que nos concentremos e contamina o noso tempo de lecer e de relax. Consegue entorpecer calquera actividade cotiá que requira un mínimo de concentración, como cociñar, ler un libro ou ver un programa na televisión. 

 

Coñecemos os problemas derivados do ruido e por iso poñemos os recursos técnicos axeitados para mellorar o confort acústico das nosas vivendas.

Os beneficios do illamento acústico son visibles no día a día. Por exemplo, permítenos un correcto funcionamento das nosas actividades domésticas, manter unha actitude relaxada e, consecuentemente, repercute directamente na nosa calidade de vida e na nosa saúde e benestar.

 

Estamos na fase de ir instalando...

 

  • Lámina de polietileno, instalada no chan, para evitar o impacto de ruídos que os veciños no seu día a día poidan xerar sobre a túa vivenda.
  • Material arredor das chemineas de ventilación, para paliar os ruídos a través dos puntos de ventilación, reducindo a capacidade do metal como transmisor de ruídos.
  • Lámina de polietileno extruído, de celda pechada e estanca, de altas prestacións para o illamento dos ruídos de impacto. Estámolo a usar baixo os recrecidos dos pavimentos para o ruído de impacto, para forrar os condutos de ventilación nas plantas superiores para evitar a transmisión do ruído na proximidade coa saída desas chemineas, e entre os tabiques de ladrillo e os forxados para evitar a transmisión do ruído estrutural.
  • Composto multicapa formado por unha lámina de base bitruminosa de alta densidade e unha manta a cada lado composta por fibras de algodón e téxtil reciclado ligadas con resina fenólica. Estase a instalar nos tabiques dobres de ladrillo para a separación entre as vivendas, co obxectivo de evitar a transmisión de ruídos.
  • Composto bicapa formado por unha lámina elastomérica de alta densidade e unha manta composta por fibras de algodón e téxtil reciclado ligados con resina fenólica. Estámolo a usar nos cruces dos condutos de ventilación cos tabiques de ladrillo para evitar a transmisión de ruído a través destes.

 

 

 

 

Comentar